Husby Hole ved Fjerritslev

Udført af Axel Poulsen. Står i Husby syd for Fjerritslev.

Husby Hole 

På bakketoppen ved Husby Hole blev der som en markering af 500-året for bondeoprøret rejst en stor mindesten med relief af billedhuggeren Axel Poulsen, der har indfanget dramaet med de forsvarende bønder, som havde forskanset sig i en vognborg – det vil sige ved at skubbe deres arbejdsvogne sammen til en fæstning.

Om Axel Poulsen

Axel Poulsen, 1887-1972, dansk billedhugger, uddannet som billedskærer og på Kunstakademiet 1908-11. Under studieophold i bl.a. Rom og Firenze blev Axel Poulsen stærkt inspireret af ungrenæssancens og Donatellos kunst. Kilde www.denstoredanske.dk