Brandmand Blokhus

Er udført af Johnny Larsen. Står på Tovet i Blokhus.

Billede af skulpturen brandmand i Blokhus

Billedhuggeren, Johnny Larsen, bor ved Hirtshals. Hans arbejder i granit og bronze er inspireret af naturen, og bl.a. fugle og fisk hører til de foretrukne motiver.