Sammenhold Hune

Udført af Poul Cederdorff. Står i rundkørslen i Hune.

Billede af skulptur Sammenhold 

Paul M. Cederdorff er født i 1938 i Fruens Bøge på Fyn. Han er under stærk indflydelse af maleren Knud E. Skou og multikunstneren og provokatøren Jens Jørgen Thorsen. Paul M. Cederdorff blev allerede som tolvårig optaget på Poul Rythers maleskole i Holstebro (1950 - 52). Da han også skulle have noget at leve af, blev han uddannet som malersvend hos Karl Pedersen & søn i Holstebro 1952-57.

Paul M. Cederdorffs kunstneriske uddannelse

Paul M. Cederdorff har uddannet sig ved Harald Isensteins tegne- og maleskole samt Harald Isensteins skole for Modellering
og Skulptur, Auskou Jensens Tegneskole i København, Odense Malerskole, Det Fynske Kunstakademi ved Albert Elmsted
og Kaj Kylborg, og ikke mindst Kunstgewerberschule der stadt Zurich, Schweiz, 1960 - 63. Paul M. Cederdorff vendte
i 1964 tilbage til Holstebro og arbejdede som malersvend, mens han arrangerede udstillinger, bl.a. for kunstnergruppen

"Ung Kunst"

I 1966 var han initiativtager til "Skolen for Experimentalkunst". I 1968 blev han tilknyttet Jyske Dragon Regiment i Holstebro
som kunstkonsulent og fik til opgave gennem undervisning og udstillingsvirksomhed at tilføre dragonerne noget
kultur. Siden 1969 har Paul M. Cederdorff været ansat som lektor i billedkunst på Holstebro Gymnasium og HF, indtil han
lod sig pensionere i 2005.